Projekty

Wybrane projekty realizowane przez zespół MV Lab:

Broach Inspector

System do wizyjnej inspekcji stopnia zużycia przeciągaczy płaskich

System składa się ze skanera i oprogramowania umożliwiającego automatyczne określenie wielkości zużycia (stępienia) zębów przeciągaczy płaskich. Dedykowane oprogramowanie pozwala na analizę wyników, wizualizację zeskanowanego narzędzia w postaci map, oraz sugeruje parametry dla regeneracji narzędzia.

Hob Inspector

System do wizyjnej inspekcji stopnia zużycia frezów ślimakowych

System składa się ze skanera i oprogramowania umożliwiającego automatyczne określenie wielkości zużycia (stępienia) zębów frezów ślimakowych. Dedykowane oprogramowanie pozwala na analizę wyników, wizualizację zeskanowanego narzędzia w formie 2D oraz 3D, a także wspomaga w doborze wielkości naddatku na szlifowanie.

WheelScan - InTOR

System do wizyjnej inspekcji kół wagonowych

System laserowo-wizyjny do pomiarów geometrycznych i detekcji wad na powierzchniach kół na tokarce do zestawów kołowych. Umożliwia on badanie kół w trzech fazach "pre/online/post" procesu technologicznego.
Film prezentujący opracowane rozwiązanie.

TractionAI

System do wizyjnej inspekcji infrastruktury kolejowej

Wykorzystujący rozwiązania uczenia maszynowego system przetwarzający zdjęcia z dronów. Pozwala na detekcję wybranych elementów infrastruktury i ocenę ich stanu technicznego. System cechuje się dużą szybkością przy jednocześnie wysokiej jakości wnioskowania.

PRE-IN-POST

Procesowa kontrola obróbki materiału wiązką laserową z zastosowaniem aberracji chromatycznej

Systemu do procesowej kontroli obróbki materiału wiązką laserową z zastosowaniem aberracji chromatycznej, spełniający założenia koncepcji PRE-IN-POST: wyjustowanie położenia dyszy głowicy laserowej w stosunku do podłoża. wyznaczanie wysokość/głębokość efektu obróbki materiału wiązką laserową oraz wykreślenie profilu czołowego elementu obrobionego laserowo.

CORNET - DiAlForm

Laserowe polerowanie i mikrostrukturyzacja powłok diamentowych

Projekt dotyczy strukturyzacji oraz polerowania laserowego powłok diamentowych CVD nakładanych na narzędzia do tłoczenia aluminium. Celem jest osiągnięcie tłoczenia na sucho, poprzez wyeliminowanie wszelkich środków smarnych.

TenebrioMonitor

System do automatycznego chowu mącznika młynarka

Innowacyjny, automatyczny system chowu larw mącznika młynarka wraz z zespołem narzędzi informatycznych wspierających kontrolę i harmonogramowanie produkcji (z wykorzystaniem systemów wizyjnych i uczenia maszynowego).

Ziarno

System do wizyjnej oceny i klasyfikacji ziarna jęczmienia browarnego

Urządzenie rozdziela próbkę ziarna na pojedyncze ziarenka. Algorytmy analizy obrazów oceniają ich parametry i decydują do jakiej klasy jakościowej należą. Następnie ziarna każdej klasy umieszczane są w odpowiednich zasobnikach. Udział wagowy różnych klas jakościowych w próbce decyduje o całościowej ocenie jakości transportu.
Film prezentujący opracowane rozwiązanie.

 • Pick&Place Inspection - TCM Polska
 • DiAlForm-CORNET
 • Hob Inspector - TCM Polska
 • ABERSENS
 • Traction AI - GISonLine
 • AGRI-Jacobus - LaserWeeds
 • Broach Inspector - TCM Polska
 • Tenebrio Molitor AI monitoring - Tenebria
 • Czujniki aberracji chromatycznej - LIDER
 • InTOR - Koltech
 • AMcrash – hartowanie laserowe
 • Rolnictwo Precyzyjne - BIOSTRATEG
 • Laserowe Teksturowanie Ściernic
 • ZIARNO - Inspekcja jęczmienia browarnego
 • Inspekcja matryc termochrominancyjnych
 • Kalibracja matryc termochrominancyjnych
 • Inspekcja otworów efuzyjnych
 • Drążenie otworów efuzyjnych – silniki lotnicze
 • CAx-MV: Komputerowo Wspomagana MV
 • Skaner Kryminalistyczny
 • Spawanie Laserowe
 • Wkręty Kostne do Implantów - STRYKER
 • Przeguby homokinetyczne
 • Kompletność skrzynek narzędzi chirurgicznych
 • Wałeczki łożysk tocznych – czoła
 • Wałeczki łożysk tocznych – powierzchnie tworzące
 • Piły tarczowe – płaskość i bicie
 • AMpHOra - Badanie technologii przyrostowych i procesów hybrydyzacji obróbki dla potrzeb rozwoju innowacyjnej produkcji lotniczej
 • Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania złożonych geometrycznie, cienkościennych komponentów silników lotniczych ze stopów na bazie niklu (INNSLOT)
 • LasDrill - Laser drilling technology of cooling holes in the modern aerospace turbine engines' structures (LasDrill) Drążenie otworów efuzyjnych – silniki lotnicze
 • Integrated coaxial process monitoring for remote processing with high power CO2 laser (RemCoVis)
 • Zaprojektowanie siedziska samochodowego nowej generacji w firmie Sitech
 • Technologie laserowego wytwarzania powłok funkcjonalnych – napawanie i domieszkowanie powierzchni
 • Technologie laserowego wytwarzania przestrzennych i powłokowych struktur funkcjonalnych
 • Badanie przetwarzalność stali szybkotnącej za pomocą współosiowego napawania laserowego z drutem dla addytywnej regeneracji narzędzi skrawających - TCM Polska