Laboratorium

Główne obszary działalności

Wizyjne systemy i uczenie maszynowe w wytwarzaniu

 • Obrazowanie wielodziedzinowe (2D/3D/4D; multispektralne, polaryzacyne; pasywne, aktywne, etc.)
 • Dedykowane algorytmy analizy obrazów i uczenia maszynowego (również AI)
 • Wizyjna kontrola jakości wyrobów, sterowanie procesami wytwarzania
 • Predykcyjne i prezencyjne utrzymanie ruchu bazujące na ML

Systemy optyczne do monitorowania i sterowania procesów obróbki laserowej

 • Aberracyjne czujniki odległości zintegrowane z głowicami laserowymi
 • Pomiary w procesie laserowym (np. głębokość kanału parowego, temperatura, etc)
 • Symulacyjne projektowanie dedykowanych systemów optycznych oraz pomiary skaterometryczne, światłości, etc.

Technologie laserowe

 • Laserowa obróbka materiałów (napawanie proszek/drut, hartowanie, spawanie, mikroobróbka, etc.) - różne typy laserów
 • Badania materiałowe efektów obróbki laserowej
 • Pomiary termiczne, multispektralne w procesach obróbki laserowej
 • Symulacje wielodziedzinowe w zakresie zjawisk termicznych, przepływowych, mechanicznych i materiałowych

Biosystemy - systemy wizyjne i uczenie maszynowe

 • Teledetekcja multispektralna niskopułapowa (UAV + GIS) (nawożenie, zachwaszczenie, zbiory, etc.)
 • Analiza spektrometryczna i chemometria
 • Inspekcja produktów naturalnych (np. jęczmień browarny, owady: pszczoły Tenebrio Molitor)

Nasze wyposażenie

Technologie laserowe

 • Laser dyskowy
 • Laser dużej mocy diodowy
 • Laser jednomodowy światłowodowy
 • Laser pikosekundowy
 • Laser CO2
 • Urządzenia do pomiaru kaustyki wiązki
 • Pirometr
 • Galvoskanery
 • OCT
 • Induktor
 • Głowica LC (proszek, drut)

Metrologia optyczna

 • Interferometr światła białego
 • Mikroskop Konfokalny
 • Skaner 3D strukturalny
 • Profilometry 3D laserowe
 • Aberracja chromatyczna

Detektory, kamery, emitery

 • Kamera termowizyjna 20mK + termowizja aktywna
 • Multispektralna kamera termowizyjna
 • LIBS: Mechelle
 • Spektrometry: UV, VIS, NIR
 • Kamera ultra High Speed
 • Kamera time-of-flight
 • Kamery RGB, multispektralne, polaryzacyjne, UV, NIR, SWIR
 • Oświetlacze monochromatyczne i polichromatyczna, laserowe
 • Skaterometr ze sferą obrazującą
 • Fotogoniometr pola dalekiego