Kontakt

 

CAMT - MVlab
Katedra Technologii Laserowych, Automatyzacji  i Ogranizacji Produkcji
Politechnika Wrocławska
ul. Łukasiewicza 5; 50-371 Wrocław
tel: +48 71 320-29-81