Oferta

Najwyższe kompetencje zdobyliśmy w następujących obszarach:

 • symulacje układów optycznych i oświetleniowych,
 • inspekcja powierzchni wyrobów metalowych,
 • pomiary optyczne i laserowe skanowanie 3D,
 • zrobotyzowana inspekcja wizyjna.

Symulacje układów optycznych i oświetleniowych

Symulacje optyczne
 • projektowanie układów optycznych (Zemax, Fred)
 • projektowanie układów oświetleniowych (Zemax, Fred)
 • optymalizacja układów optycznych
 • pomiary topograficzne powierzchni optycznych (Mikroskopy: Konfokalny Olympus, Interferometryczne CCI Taylor Hobson)
 • pomiary refleksyjności powierzchni optycznych BRDF (Imaging Sphere Radiant Imaging)
 • pomiary transmisyjności powierzchni optycznych BTDF (Imaging Sphere Radiant Imaging)
 • pomiary fotometryczne układów oświetleniowych (Photometr Radiant Imaging)
 • pomiary fotometryczne diod LED (Imaging Sphere Radiant Imaging)
 • badania spektralne układów oświetleniowych

więcej »

Kontrola jakości powierzchni metalowych

Gears

Wysokie wymagania jakościowe oraz masowość produkcji branży maszynowej uzasadniają powszechność stosowania wizyjnej kontroli jakości. Wraz ze wzrostem jakości obróbki powierzchni, ich inspekcja staje się coraz trudniejsza, z uwagi na silną refleksyjność utrudniającą "dobre fotografowanie". Innym problemem inspekcji wizyjnej wyrobów metalowych jest zagwarantowanie odporności na zakłócenia powodowane przez chłodziwa, środki konserwujące etc.

Pomiary optyczne i laserowe skanowanie 3D

Skan piły

Optyczne pomiary kątów i długości pozwalają szybko i bezkontaktowo zweryfikować wiele cech mierzonego obiektu, zapewniając wysoką dokładność i niską niepewność. W takich zadaniach stosujemy źródła światła równoległego, obiektywy telecentryczne, kalibrację zniekształceń i algorytmy subpikselowe.

Gdy inspekcja 2D okazuje się niewystarczająca, konieczne staje się zastosowanie metod stereowizji i triangulacji laserowej dla pozyskiwania obrazów przestrzennych. Obrazowanie przestrzenne wymaga jednak rozwiązania wielu problemów w zakresie przesłaniania, kalibracji i wydajności skanowania.

W systemach skanowania 3D wykorzystujemy kamerę multiscan SICK RANGER oraz lasery z optyką projekcyjną.

Zrobotyzowana inspekcja wizyjna

Inspekcja zrobotyzowana

Gdy kontrolowane cechy wymagają obserwacji z różnych kierunków lub produkowane wyroby charakteryzują się zmiennością, inspekcja optyczna korzysta ze wsparcia robotyki. Manipulator robota przenosi kamerę wraz z oświetlaczem zapewniając optymalne warunki do fotografowania kontrolowanych cech. W ten sposób zrobotyzowane stanowisko inspekcji optycznej gwarantuje wysoką elastyczność i wydajność.

Posiadamy doświadczenie w pracy z robotami firm Mitsubishi, Kawasaki i FANUC Robotics.

Studia wykonalności

Gdy zadanie inspekcji nie jest trywialne, a jego zakres i wartości graniczne cech wad nie zostały doprecyzowane, uzasadnionym staje się podjęcie studium wykonalności. Działanie takie minimalizuje ryzyko zarówno po stronie wykonawcy, jak i zleceniodawcy projektu. Do najistotniejszych zadań studium wykonalności należy opracowanie katalogu wad oraz ocena: realizowalności technicznej, skuteczności, odporności na zakłócenia, elastyczności planowanego systemu wizyjnego jak również urealnienie kosztowe.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi referencjami.

Jeśli uważacie, że Wasz problem wyrasta poza praktykę inżynierską i oczekujecie innowacyjnych rozwiązań, jesteśmy gotowi podjąć wyzwanie.