Symulacje układów optycznych i oświetleniowych

Symulacje optyczne

Z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania dla inżynierii optycznej Zemax i Fred Optimum projektujemy układy optyczne i oświetleniowe m.in. dla motoryzacji, machine vision i oświetlenia drogowego.

W zakres prowadzonych badań i projektów wchodzą:

 • projektowanie układów optycznych dla oświetlenia
 • projektowanie układów optycznych dla kamer
 • obliczenia rozkładów natężenia światła
 • obliczenia rozkładów światłości
 • analiza chromatyczna układów świetlnych
 • optymalizacja układów obrazujących i oświetleniowych
 • konsultacje projektowe
 • analiza źródeł światła (w szczególności LED)
 • analiza źródeł światła zintegrowanego z optyką
 • wizualizację modeli za pomocą renderowania (Maxwell Render, LuxRender)

Badania optyczne powierzchni dla symulacji komputerowych

Rozpraszalność światła BRDF/BTDF

 • fotometryczne pomiary światłości i strumienia świetlnego
 • pomiary luminancji powierzchni
 • pomiary kąta widzenia powierzchni
 • pomiary kolorymetryczne powierzchni
 • pomiary rozpraszania światła odbitego od powierzchni BRDF,CCBRDF(skaterometria)
 • pomiary rozpraszania światła transmitowanego powierzchni BTDF,CCBTDF
 • pomiary refleksyjności powierzchni w świetlne polichromatycznym i monochromatycznym
 • generowanie plików opisu refleksyjności powierzchni dla oprogramowania symulacji optycznych i grafiki komputerowej
 • inspekcja jakości powierzchni
 • pomiary porównawcze wyglądu powierzchni

Fotometria i radiometria

 • standardowe pomiary fotometryczne
 • półsferyczne pomiary światłości w funkcji kąta
 • półsferyczne pomiary temperatury barwowej w funkcji kąta
 • generowanie plików danych: IES, EULUMDAT, Radiant Sourec Model (.rs8)
 • pomiary całkowitego strumienia świetlnego

Mikroskopia 2D i 3D

 • topograficzne pomiary powierzchni dla wspierania symulacji optycznych.
 • pomiary chropowatości.
 • generowanie map topograficznych w różnych formatach. CSV STL IGES

Spektrometria 1D i 2D

 • pomiary luminancji
 • pomiary koloru (x,y) and (u’,v’)
 • pomiary współrzędnych trójchromatycznych (X,Y,Z)
 • pomiary różnic kolorów (du’dv’)
 • pomiary światłości
 • charakteryzacja dużych źródeł światła: luminancja, światłość, kolor w funkcji kąta
 • pomiary charakterystyk światłości
 • tworzenie plików IES, EULUMDAT i plików źródeł Radiant Source Model dla dużych źródeł
 • testowanie oświetlenia
 • pomiary CRI
 • pomiary spektrum światła